روستاما موروک سخوید خوش آمدید http://morok.mihanblog.com 2019-08-17T13:52:58+01:00 text/html 2012-09-21T06:03:39+01:00 morok.mihanblog.com عباس زارع موروک http://morok.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font color="#cc0000"><b>روستا ی موروک سخوید :</b><br></font></div> <p><br>موقعیّت : در دامنه کوه و مجاور رودخانه فصلی ومجاور راه ورودی به مرکز دهستان سخوید<br>و در ضلع غربی <a title="" href="http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com" target="">روستای محله بغل</a> قرار دارد<br>&nbsp;<br>امکانات :برق سراسری ، تلفن ثابت وهمراه ، پوشش صداوصیما شبکه استانی یزد و 1و2و3 <br><br>جمعیّت : بیشتر 20خانوار و دارای شورا ودهیاری میباشد&nbsp; <br><br>مدرسه ابتدائی مختلط : فعلا بدلیل نداشتن دانش آموزتعطیل است از چند سال پیش تاکنون سال 1391<br><br>مدرسه راهنمائی شبانه روزی در موقعیّت این روستا : در سال جاری-92 1391 نیز به علت کمبود آمار دانش آموز تعطیل &nbsp; اعلام شد <br><br>آب لوله کشی این روستا : اخیرأ چاه مورد نظر تامین آب در حال حفاری است سال جاری 1391<br><br>جمعیّت : جوان این روستا بعلت نبود شغل مهاجرت نمودند به مرکز استان یزداکثر جمعیبت ساکن سالمند میباشند&nbsp; </p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ff6600">حسینیه موروک در روز عاشورا</font><br><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928491.jpg" align="middle" border="0" height="322" hspace="0" width="431"></p> <p align="center">&nbsp;</p><font color="#ff9900"><a title="" href="http://roostaha.mihanblog.com/" target=""> </a><p align="left"><font color="#ff9900">ورود به وبسایت اصلی دهستان سخوید</font><br><font color="#ff9900"><a href="http://www.roostama.ir/" target="" title="">http://www.roostama.ir/</a></font></p></font>