روستاما موروک سخوید خوش آمدید tag:http://morok.mihanblog.com 2019-08-17T12:58:37+01:00 mihanblog.com موروک 2012-09-21T02:33:39+01:00 2012-09-21T02:33:39+01:00 tag:http://morok.mihanblog.com/post/1 عباس زارع روستا ی موروک سخوید : موقعیّت : در دامنه کوه و مجاور رودخانه فصلی ومجاور راه ورودی به مرکز دهستان سخویدو در ضلع غربی روستای محله بغل قرار دارد امکانات :برق سراسری ، تلفن ثابت وهمراه ، پوشش صداوصیما شبکه استانی یزد و 1و2و3 جمعیّت : بیشتر 20خانوار و دارای شورا ودهیاری میباشد  مدرسه ابتدائی مختلط : فعلا بدلیل نداشتن دانش آموزتعطیل است از چند سال پیش تاکنون سال 1391مدرسه راهنمائی شبانه روزی در موقعیّت این روستا : در سال جاری-92 1391 نیز به علت کمبود آمار دانش آموز تعطیل   اعلام شد روستا ی موروک سخوید :


موقعیّت : در دامنه کوه و مجاور رودخانه فصلی ومجاور راه ورودی به مرکز دهستان سخوید
و در ضلع غربی روستای محله بغل قرار دارد
 
امکانات :برق سراسری ، تلفن ثابت وهمراه ، پوشش صداوصیما شبکه استانی یزد و 1و2و3

جمعیّت : بیشتر 20خانوار و دارای شورا ودهیاری میباشد 

مدرسه ابتدائی مختلط : فعلا بدلیل نداشتن دانش آموزتعطیل است از چند سال پیش تاکنون سال 1391

مدرسه راهنمائی شبانه روزی در موقعیّت این روستا : در سال جاری-92 1391 نیز به علت کمبود آمار دانش آموز تعطیل   اعلام شد

آب لوله کشی این روستا : اخیرأ چاه مورد نظر تامین آب در حال حفاری است سال جاری 1391

جمعیّت : جوان این روستا بعلت نبود شغل مهاجرت نمودند به مرکز استان یزداکثر جمعیبت ساکن سالمند میباشند 

 

حسینیه موروک در روز عاشورا

 

ورود به وبسایت اصلی دهستان سخوید
http://www.roostama.ir/

]]>